De Vertegenwoordiging van Noord Syrie in Benelux

De Zelfbeschikking

De Zelfbeschikking van de Federatie van Rojava-Noord-Syrië is het hoogste bestuursorgaan van deze federale regio. Het bestuurssysteem in de regio functioneert van onderaf. Het begint op het niveau van de gemeenschap om vervolgens naar boven te gaan via de gemeenten, gerechtelijke instanties en de Zelfbeschikking. Alle beslissingen zijn democratisch en elk overlegorgaan wordt geleid door co-voorzitters. Het systeem van co-voorzitters zorgt voor gelijke kansen op ieder bestuursniveau, want er moet één man en één vrouw zijn. Als het hoogste niveau behandelt de Zelfbeschikking kwesties met betrekking tot internationale relaties, mega-infrastructuur en andere zaken die niet op de lagere niveaus kunnen worden behandeld. Het is een orgaan dat alle etnische en religieuze groepen vertegenwoordigt die aanwezig zijn in Rojava-Noord-Syrië door middel van een quota systeem om de participatie van vrouwen en mannen te waarborgen.