De Vertegenwoordiging van Noord Syrie in Benelux

De Vertegenwoordiging

Missie

De Vertegenwoordiging van Noord Syrië voorziet alle ethnische en religieuze groeperingen in Noord Syrië woonachtig in de Benelux met consulaire hulp; beoogd een duurzame band op te bouwen met overheden van de EU en Benelux door bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen.


De Vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging van Noord Syrië in de Benelux verdedigd de belangen van alle ethnische en religieuze groeperingen in Noord Syrië. Hieronder valt de Koerdische gemeenschap en alle andere etnische and religieuze groepen zoals Arabieren, Arameeërs, Yazidis, Moslims en Christenen. Het onderschrijft het recht van Zelfbeschikking en de waarden van vrijheid, gerechtigheid, waardigheid, democratie, gelijkheid en duurzame ontwikkeling. Het Zelfbeschikking pleit voor mensenrechten, secularisme, gendergelijkheid en humanitaire hulp aan Noord-Syrië. Hier in de Benelux-regio werkt het kantoor met de diaspora uit Noord-Syrië en biedt algemene consulaire steun.
De vertegenwoordiging probeert samenwerking tussen te Benelux en Noord Syrië te bevorderen op basis van gemeenschappelijke interesse en doelstellingen. De vertegenwoordiging van Noord Syrië en de Benelux streeft naar de opbouw van zinvolle en duurzame relaties met als doel positieve en progressieve ontwikkeling en vriendschappelijke banden te verwezenlijken. Binnen het kantoor is er een documentatiecentrum; hier worden conferenties en culturele evenementen gehouden.