Menu Close

FAQs

Who do we represent?

We represent The Self-Adminisration of North and East Syria. The Syrian Democratic Council is our political platform, containing various political parties and organizations from different ethnic groups and religions (including Kurds, Arabs, Syriacs-Assyrians, Turkmen, Muslims, Christians, Yazidis, and more).

What does this office do?

The Representation Office provides general consular support for diaspora citizens of north and east Syria. We also take part in organizing cultural activities, educational events, and outreach to raise awareness about north and east Syria in the Benelux region.

How do I make an appointment?

If you would like to make an appointment, please call or email our office with the reason for your request. We are available by appointment only during normal business hours Monday through Friday.

Can the office assist me in travelling to North Syria?

The Representation Office offers advice regarding passage, but cannot guarantee assistance in traveling to the region. If you are interested in traveling to north Syria, please contact our office for more information or to make an appointment.

Wie vertegenwoordigen wij?

Wij vertegenwoordigen de Democratische Federatie van Noord-Syrië. De Syrische Democratische Raad is ons politieke platform, waarin verschillende politieke partijen en organisaties vanuit  diverse etnische en religieuze groeperingen (inclusief Koerden, Arabieren, Syrisch-Assyriërs, Armeniërs, Turkmenen. Moslims, Christenen, Yazidis en meer) zitting hebben.

Wat doen het Vertegenwoordiginskantoor Benelux?

Het vertegenwoordigingskantoor van de Democratische Federatie van Noord-Syrië Benelux biedt algemene consulaire steun aan burgers wonende in de diaspora, in overeenstemming met de wetten van het gastland. We participeren in het organiseren van culturele en educatieve activiteiten en het geven van algemene voorlichting gericht op het vergroten van het bewustzijn over Noord Syrie, zowel  aan Benelux overheden als burgers wonend in de Benelux.

Hoe maak ik een afspraak?

Als u een afspraak wilt maken, kunt u via de mail of telefoon contact opnemen bij het vertegenwoordigingskantoor in Den Haag, onder vermelding van de reden van uw aanvraag. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag gedurende kantooruren bereikbaar.

Kan het vertegenwoordigingskantoor mij helpen om naar Noord Syrië te reizen?

Het vertegenwoordigingskantoor kan advies geven over een reis naar Noord-Syrië, maar kan geen hulp bieden bij het reizen naar de regio. Indien u geïnteresseerd bent in reizen naar Noord-Syrië, neemt u dan contact op met het vertegenwoordigingskantoor in Den Haag voor meer informatie of het maken van een afspraak.